Veelgestelde vragen

Wie is B'RAIN?
Een cluster van enkele producenten, actief in de wereld van waterbeheer bij private en publieke sectoren, die hun expertises strategisch bundelen.

Momenteel maken de bedrijven Eurodal, De Bonte en HTW
TreeRootSystems al deel uit van de cluster.
Doel van B'RAIN?
Producten op elkaar afstemmen en doorontwikkelen om te komen tot een betere totaaloplossing voor het beheersen van hemelwater.
Visie van B'RAIN?
Water is geen probleem maar een opportuniteit.
Keep it, use it.

Hemelwater lokaal opvangen, zuiveren, bufferen, ondiep infiltreren en hergebruiken
Voor welke segmenten heeft B'RAIN oplossingen?
 • Openbare ruimte
 • Scholen
 • Retail
 • Industrieterreinen
 • Sportinfrastructuur
 • Woonerven
Voor welke concrete toepassingen heeft B'RAIN oplossingen?
 • Dorps- en stadspleinen
 • Parkeerstroken
 • Fietspaden
 • Schoolplaatsen
 • Parkings
 • Opritten
 • Industriële verharding (volledige terreinen)