Water is geen probleem maar een opportuniteit

Binnen het open platform B’RAIN hebben enkele producenten, actief in de wereld van waterbeheer bij private en publieke sectoren, besloten hun expertises strategisch te bundelen.

Het doel: producten op elkaar afstemmen en doorontwikkelen om te komen tot
  • Intelligent toegepast groen
  • Intelligent omgaan met water
  • Intelligent verharden

Toegevoegde waarde en voordelen

  • flexibiliteit: het vrij combineren van modules creëert een future proof resultaat dat steeds klaar is voor veranderende normen en wetgeving.
  • terugverdieneffecten: in elk project actief zoeken naar de beste oplossingen bij plaatsgebrek en oa onteigeningsproblematiek.
Leven op het water
Oplossingen voor publieke pleinen in dorps- en stadscentra.
Ondernemen op het water
Ondiep water bufferen onder de parkeerruimte of oprit van uw onderneming.
Spelen op het water
Water bufferen en infiltreren onder de speelplaats.
Parkeren op het water
Water bufferen onder parkeerzones in stedelijke gebieden.
Fietsen op het water
Een fietspad bovenop geïntegreerde waterbuffering.
Leven op het water
Ondernemen op het water
Spelen op het water
Parkeren op het water
Fietsen op het water
B-RAIN
+32 52 40 96 45